סוכני חיים יונט בהשתלמות מקצועית בלונדון

סמינר יונט צפון 2/23 בצפת

כנס יונט צפון בצפת 2022

כנס יונט ים המלח – נובמבר 22

כנס מקצועי בענפי הרכוש עם חברת כלל – מאי 2022

ערב מאמנים ועוד בחסות אלטשולר שחם

מחנה אימונים של סוכני חיים יונט – מארס 2022

סמינר יונט צפון – פברואר-מארס 2022

אירוע חזרה לשגרה – באפריל 2021

תמונות מסמינר גליליון 23.2 – 25.2