כנס משותף יונט וכלל ביטוח 5.12.2016

יום עיון מקצועי גני תערוכה 29.5.2016

יום עיון בחברת מגדל 17.4

סמינר אילת- 28.2 – 2.3

כנס יונט אלמנטרי 28.1

כנס משותף עם יונט פרימיום 22.2

מפגש סוכנים בירושלים 23-24.8.2015

יום לימודים קיבוץ שפיים 7.9.2015

סמינר אילת 15-18.2.2015

יום עיון מקצועי 26.5.15