אירוע חזרה לשגרה – באפריל 2021

סמינר ירושלים – מאי 2021