sked3

כל אחד מאיתנו בין אם הוא שכיר או עצמאי , זקוק לעיתים להלוואה לצורך חופשה, שיפוץ דירה, סגירת חוב ישן או אירוע משפחתי.
היתרון בלקיחת הלוואה חוץ בנקאית מתבטא בקיצור תהליכי הבירוקרטיה הרבה המלווה את תהליך לקיחת ההלוואה מהבנק הדורש בדיקת רקע כלכלי, שעבודים שונים , המצאת ערבים ועוד
לנו ביונט ניסיון של שנים והיכרות מעמיקה עם השווקים השונים, מה שמאפשר לנו להעניק ללקוחות הליך קבלת הלוואה מהיר ויעיל.

יונט קרדיט