קרן-לעזרה-הדדית
הקרן לעזרה הדדית לסוכנות ולסוכנים ביונט
הוקמה על מנת לסייע לחברים ברשת בעת מצוקה ו/או אירוע בלתי צפוי הפוגע ביכולת הכלכלית מכל סיבה שהיא. הקרן הוקמה כעמותה ללא כוונות רווח ברוח ערכי יונט והאכפתיות השוררת בין חברי הרשת.

הצטרפות לקרן תתאפשר עבור כל סוכן אשר ייקלט במערכת בתום 12 חודשים מרגע גיוסו. העזרה הכספית תינתן לחבר/ה או לבני משפחתם מדרגה ראשונה. בהחלטה משותפת של החברים תתאפשרנה תרומות לגורם שלישי.

הקרן נרשמה כעמותה והחברות בעמותה היא בכפוף לתשלום דמי חבר חודשיים על סך 75 ₪. בנוסף, העמותה פועלת לגיוס תרומות וסיוע מצידם של גופים הקשורים בענף הביטוח ואשר מוכנים לתרום למען מטרה זו.

הקרן מנוהלת על ידי ועד מנהל המורכב מסוכני וסוכנות ביטוח חברי רשת יונט, אשר נבחרו על ידי החברים בעמותה. הוועד המנהל אחראי לאופן ניהול הכספים, הבקרה, הדיווח, הרישום וכיו"ב. כל חבר ברשת יכול לפנות לחברי הוועד המנהל בבקשה לקבלת סיוע כספי, החלטות מתקבלות ברוב קולות, על פי שיקול דעת חברי הוועד ותוך שמירה על פרטיותם וחסיונם של הפונים. העמותה מבוקרת על ידי רו"ח חיצוני בשכר. הוועד המנהל וכל המחזיקים בתפקידים במסגרת הקרן עושים זאת בהתנדבות.

לחצו כאן להורדת טופס הוראת הקבע להצטרפות לעמותה

והחזירו למייל sba@1st-insur.co.il
בציון שם הסוכן וטלפון נייד