contact-man

קבוצת יונט רואה חשיבות גבוהה בהבנת מכלול צרכיו הפיננסיים של הלקוח ובתוך כך- בהכוונת הלקוח אל מנהל תיק ההשקעות המתאים ביותר עבור היקף נכסיו ואופי ההשקעות שבהן הוא מעוניין.
יונט עובדת מול מספר רב של בתי השקעות וחברות לניהול תיקים ומאפשרת ללקוחות הסוכנים לקבל תנאים משתלמים בניהול תיק ההשקעות שלהם.
בנוסף, ליונט בית ההשקעות יונט אינווסט אשר מעניק פתרונות פיננסים מגוונים וייחודיים ללקוחות פרטיים וחברות.

חברות קשורות לקבוצת יונט :
יונט אינווסט
יונט קרדיט