שלמה אייזיק, מנכ"ל קבוצת יונט
חיים אילוביץ, משנה למנכ"ל ומאמן גדילה
יניב מאיר, סמנכ"ל ומאמן גדילה
רון אנגלנדר, אחראי גדילה
איציק משה, מאמן גדילה
רועי סאסי, מאמן גדילה
מעוז ישראל, מאמן גדילה
עופר חורש, מאמן גדילה
רונן שאדי, מאמן גדילה