כנס מקצועי בענפי הרכוש עם חברת כלל – מאי 2022

מחנה אימונים של סוכני חיים יונט – מארס 2022

סמינר יונט צפון – פברואר-מארס 2022