prisha

 
תהליך פרישה מעבודה הינו אחד מהתהליכים המשמעותיים בחייו של עובד ובני משפחתו.
התארכות תוחלת החיים כיום מציבה אתגרים רבים להתמודדות בשנים שלאחר הפרישה הן במישור האישי והן במישור הפיננסי.
על כן, תכנון פרישה אישי הינו תהליך חשוב ומשמעותי עבור כל עובד, ללא קשר לרמת ההשתכרות שיכול להבטיח מעבר חלק מחיי עבודה לחיים מלאים סיפוק, הגשמה ושלווה בשנים שלאחר הפרישה.

תכנון פרישה מומלץ כהכנה לקראת פרישה אך לא רק; גם במקרים בהם העובד מחליף תפקיד או מקום עבודה או חלילה במקרה של פטירת בן/ת זוג או הורה, מומלץ להגיע לייעוץ מקצועי אשר מתייחס גם להיבטי המס השונים.